Perro De Agua Español Club België vzw

Fokreglement

     Pupbemiddeling (vanaf 1 juli 2006) Hd verplicht door KMSH vanaf 1/1/2009

     A.De aangesloten fokkers: zijn deze die lid zijn van de club maar niet aan de eisen
         van de pupbemiddeling voldoen.
         Deze dienen wel volgende formulieren op te sturen
         (moeten alle nestjes melden bij de club voor de database)
           - Kopie dek- en geboorteaangifte.
           - Kopie stamboom beide ouderdieren.
           - Deze genieten geen pupbemiddeling.
           - Er word een registratieformulier (geboortebericht) van de club opgestuurd,
             die de fokker volledig en correct terug aan de club bezorgt.
          
   B.De aanbevolen fokkers: zijn deze die lid zijn van de club die wel aan de eisen
       van de pupbemiddeling voldoen.
       Deze dienen wel volgende formulieren op te sturen voor de database
           - Kopie dek- en geboorteaangifte.
           - Kopie stamboom beide ouderdieren.
           - Benodigde showresultaten.
           - Uitslag HD en oogtest.
           - Deze krijgen (indien in orde) een vermelding op de website van de  club
             (max. 2 maanden).
           - Er word een registratieformulier (geboortebericht) van de club opgestuurd,
             die de fokker volledig en correct terug aan de club bezorgt.
           - Deze moeten met elk gefokt nest aan alle eisen van de pupbemiddeling voldoen.
           - Elke afwijking van de pupbemiddeling zal een schorsing van één jaar als
             aanbevolen fokker teweeg brengen.
          
     1. De aanbevolen fokker moet minstens één jaar lid zijn van de P.D.A.E.C.B. vzw.
         alvorens aanspraak te kunnen maken op enige vorm van pupbemiddeling.
   
     2. Beide ouderdieren moeten geregistreerd zijn bij de K.M.S.H. of bij een F.C.I.
         aangesloten vereniging en in goede mentale en fysieke gezondheid  verkeren.
    
     3. Beide ouderdieren geboren vanaf 1 januari 2001 moeten officieel op heupdysplasie
         gekeurd zijn. Dit wil zeggen dat het op de stamboom moet  vermeld staan.
         De minimum leeftijd voor officiële HD foto’s is 1 jaar.
         Enkel de honden met A-B of C uitslagen zijn toegestaan voor de fok.
         Een combinatie met 2 HD-C is niet toegestaan.
         
     4. Beide ouderdieren moeten een geldig oogattest hebben
         (behaald na ouderdom van 1 jaar)
         Alsook de puppies moeten de oogtesten ondergaan tussen de 6 en 8 weken.
          
     5. Beide ouderdieren moeten ofwel 2x de beoordeling “Uitmuntend” behaald hebben
         op een CAC-CACIB tentoonstelling, ofwel de beoordeling van de Confirmatie op een
         evenement ingericht door de P.D.A.E.C.B. vzw. onder 2 verschillende keurmeesters,
         die geen fokker zijn van het ras.
          
     6. De minimum leeftijd voor een ouderdier is 12 maanden voor een reu en 15 maanden
         voor een teef alvorens een dekking mag gebeuren.
          
     7. De maximum leeftijd voor een laatste nest /dekking is 10 jaar voor een reu en
         8 jaar voor een teef.
          
     8. Voor een eerste nest mag een teef niet ouder zijn dan 5 jaar.
          
     9. De combinatie vader-dochter, zoon-moeder, broer-zuster is niet toegestaan.
          
   10. Door pupbemiddeling aan te vragen staat de aanbevolen fokker toe om nestcontrole
          te laten uitvoeren door de verantwoordelijke van de pupbemiddeling.
          Deze kan plaatsvinden na telefonische afspraak tussen de 3 en 7 weken.
          
   11. De aanbevolen fokker zal in de eerste plaats zelf initiatief nemen om zijn puppies te
          verkopen en zich niet op de pupbemiddeling alleen te richten.
         
   12. De richtprijs voor een Perro De Agua Español pup is 750€.
          
   13. Bij verkoop van de pups is men verplicht de verantwoordelijke hiervan op
         de hoogte te brengen.
          
   14. De P.D.A.E.C.B. vzw verplicht zich ertoe aan elke fokker infoboekjes en
          lidmaatschapsaanvragen te bezorgen voor de mogelijke kopers.
          
   15. Voor meer informatie aangaande deze reglementering kan men steeds terecht bij de
          verantwoordelijke.